Nejčastější komunikační problémy​

V komunikaci s dětmi se často setkáváme s neefektivními vzory chování, které mohou mít negativní dopad na jejich osobnostní vývoj a vztahy.Jeden z takových vzorů zahrnuje poučování, kritiku a výčitky.

Poučování, kritika a výčitky

V komunikaci s dětmi se často setkáváme s neefektivními vzory chování, které mohou mít negativní dopad na jejich osobnostní vývoj a vztahy. Jeden z takových vzorů zahrnuje poučování, kritiku a výčitky.

Účinnější způsoby komunikace

Místo poučování a kritiky můžeme zvolit zpětnou vazbu, která je konstruktivní a pozitivní. Například namísto "Tohle jsi udělal/a špatně!" můžeme říci: "Vidím, že tato část můžeš ještě zlepšit, zbytek je skvělý." Také můžeme dát prostor dětem pro projevení vlastních názorů a návrhů. Když se snažíme společně dospět k dohodám, cítí se děti zodpovědnější za dodržování pravidel.

Závěr

Efektivní komunikace s dětmi je klíčová pro jejich rozvoj a budování zdravých vztahů. Místo kritiky a výčitek je vhodné zvolit pozitivní zpětnou vazbu a podporovat děti ve vyjadřování svých názorů. Tím vytváříme prostor pro konstruktivní dialog a posilujeme jejich sebeúctu.

Obviňování a emocionální manipulace

Stále mě kvůli tobě bolí hlava. Je to tím, že jsi tak hlasitý. Jen bych potřeboval/a chvilku klidu, ale ty mi to neumožníš! Pokud si nebudeš sundávat boty, Kája může kvůli tobě mít problémy s dýcháním, víš o jeho astmatu. To budeš mít na svědomí. Jednoho dne mě dovedeš k šílenství. Už mám kvůli vám tolik vrásek. Jednoho dne kvůli vám skončím v nemocnici.

Takové výroky primárně vyvolávají pocit viny. Někteří lidé by mohli tvrdit, že je to v pořádku, protože děti by se měly cítit provinile. Pocity viny však mohou být nebezpečné. Představte si, že matka (nebo učitelka, či partnerka) chce říci něco na způsob: Cítím se vyčerpaná a potřebovala bych trochu pochopení. Namísto toho však volí slova, která může dítě (nebo partner) interpretovat jako obvinění: Ty jsi důvod, proč se cítím špatně nebo proč onemocním!

PROPAGACE A ZMĚNA

Mím cílem je šíření povědomí o sebeřízeném vzdělávání, propaguji cesty jak obcházet diktát většiny, nabízím prostředky a příležitosti ke svobodnému vzdělávání.