Sebeřízené vzdělávání

Vytvářím pro děti z Brna a okolí příležitosti k všestrannému rozvoji, pořádám výlety, expedice, kurzy, kroužky, věnujeme se vzdělávání, praktickým dovednostem, a dalším volnočasovým aktivitám a hrám.

popis

Putujeme přírodou a učíme se novým dovednostem

S dětmi zkoumám svět, bádáme, učíme se a hrajeme si, se staršími dobrodruhy společně plánujeme a uskutečňujeme velká dobrodružství.

Na cestách najdou vaše děti nové přátele a zažijí spoustu zábavy a dobrodružství.​

Víc než jen zábava

Na výletech a kurzech děti rozvíjejí sebedůvěru, samostatnost, férovost, spolupráci. Učí se žít v kolektivu, konstruktivně řešit sociální situace a respektovat domluvená pravidla.

Výlety​

Cestovatelské a tábornické znalosti, dovednosti přežití. Zkušený průvodce, respektující přístup a spousta zábavy.​

Více o výletech​ »

Kroužky​

Většinu času trávíme v pohybu, v přírodě, za každého počasí. Věnujeme se, pohybovým hrám a vzdělávacím činnostem.​

Více i kroužcích​ »

Kurzy​

Nabízím vzdělávací činnosti, výuku programování, sjíždění řek na nafukovacích kánojích, cestovatelské dovednosti a znalosti. ​

Více o kurzech »
popis

Respekt, svoboda, zodpovědnost​

Klíčem ke spokojenému životu jsou dobré mezilidské vztahy, ty představují zdroj většiny radostí i bolestí v lidském životě. Mladí dobrodruzi pěstují vztahy založené na vzájemném respektu a úctě.​

Dávám možnost říct „ne“

Ve skupině vytváříme skutečné dohody, hledáme podstatu názorů a potřeb, následně společně tvoříme přijatelná řešení. Akceptuji volbu a přirozené následky.

Připravuji řízený program formou nabídky

Využívám vnitřní motivace dětí, aby se mohly věnovat věcem proto, že v nich vidí smysl, že je baví a že samy chtějí.

„Jsem pro děti parťák, nikoli diktátor“

Děti vedu k samostatnosti, přistupuji k nim individuálně a s respektem. Zajišťuji bezpečné a motivující prostředí, ve kterém se mohou všestranně rozvíjet. Dávám jim prostor pro volnou hru a svobodné učení.

Učíme se prostřednictvím přírody

Volnočasové aktivity organizuji převážně v přírodě, protože pobyt venku a pohyb na čerstvém vzduchu podporuje zdraví a odolnost dětí. Děti poznávají okolí místa, kde žijí, osvojují si praktické cestovatelské dovednosti a učí se rozpoznat přirozená nebezpečí.

Místa konání​

Scházíme se v Brně a okolí, nejlepší učebna je sama příroda, v zimě hledáme úkryt v různých ​ klubovnách.

Termíny akcí​

Na výlety vyrážíme o víkendech, kurzy a kroužky se konají ve všední dny. ​ Zobrazit kalendář

Ceny​

Dopravu, jídlo a ubytování na výletech si hradí děti sami (výdaje v řádu stokorun). Více informací najdete na stránce ​ Ceny.

Nyní jsou nejžádanější kurzy programování

Děti učím programovat, vytváříme počítačové hry, a trávíme čas ve zdravém prostředí.